Het Ei van Columbus wordt iedere twee jaar uitgeschreven. Alle organisaties kunnen zich voor de prijzen inschrijven: kleine en grote bedrijven, overheden, not-for-profitorganisaties, kennis- en onderwijsinstellingen; individueel of samen. Klein of groot, technologisch vernuft of praktisch idealisme. Duurzame innovaties verdienen de aandacht van iedereen. In vijf categorieën kunt u 12.500 euro verdienen.

Ruim vijftien jaar geleden begon de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) met het uitschrijven van deze prijzen. Die heette toen nog de “Milieuprijzen voor de Industrie” en richtte zich toen met name op de categorie industriële bedrijven. Inmiddels wordt de prijs door VROM gezamenlijk met nog vier andere ministeries uitgeschreven. Deze brede steun vloeit logischerwijs voort uit het feit dat het kabinet innovatie van groot belang vindt voor de ontwikkeling van Nederland. Of het nu om het economische, sociale of het milieubeleid gaat.

Het Ei van Columbus 2010 wordt uitgeschreven door de ministeries van VROM, BZ/OS, EZ, LNV en OCW.