Realisatie en vormgeving: Schuttelaar & Partners
Ontwerp Ei van Columbus logo: Textuur Communicatie

Deelnemende ministeries

De volgende ministeries schrijven gezamenlijk het Ei van Columbus 2010 uit:

  • Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM)
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ)
  • Ministerie van Economische Zaken (EZ)
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
  • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

De uitingen van inzenders op deze website zijn niet afkomstig van de organiserende ministeries. Het recht wordt voorbehouden om beledigende, discriminerende of anderszins ongewenste inhoud te verwijderen